Find vej: Forside » Artikler » Jobcenter Tønder booster den borgerrettede indsats

Jobcenter Tønder booster den borgerrettede indsats

Lagt på julegave24.dk den 03-02-2017 af Julemanden


Med 3,5 millioner kroner, fire ekstra medarbejdere og to nye projekter vil Jobcenter Tønder hjælpe ledige i arbejdeSom en tidlig julegave fik Jobcenter Tønder kort før juleferien bevilget tæt på 3,5 millioner kroner af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra to statsfinansierede puljer.

Midlerne vil Jobcenter Tønder hen over de næste to år bruge på to projekter, der skal styrke indsatsen på fleksjobområdet og for borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Jobcenter Tønder ansætter derfor to medarbejdere på hvert af de to områder - altså fire i alt.

De to nye medarbejdere på fleksjobområdet skal i samarbejde med jobcenterets fleksteam sikre, at borgere i fleksjob på 10 timer eller derunder kan udvikle sig i jobbet - og forhåbentlig med tiden få flere arbejdsopgaver og allerbedst gerne gå op i tid. Derudover skal medarbejderne hjælpe til med, at ledige fleksjobbere også får tilbudt et fleksjob og dermed en reel chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ekstra støtte til ledige på kanten af arbejdsmarkedet
Det andet projekt skal styrke Jobcenterets arbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Som alternativ til pension skal flere borgere ud i særligt tilrettelagte forløb, som tager afsæt i tilknytning til en virksomhed.

De nye projektmedarbejdere skal i tæt samarbejde med borgeren etablere længerevarende forløb, hvor andre indsatser - som f. eks. behandlingstilbud og psykologbehandling - skal være med til at sikre, at borgeren bliver i stand til at gennemføre praktikken i virksomheden. - Og i et videre perspektiv opnå fast tilknytning til arbejdspladsen med så mange reelle arbejdstimer som muligt.

Susanne Linnet, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, er begejstret over de nye muligheder og udtaler:

-Vi har i forvejen stor fokus på lige netop disse områder, og en ekstra pose penge til formålet kan i endnu højere grad sætte turbo på hjælpen og indsatsen til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

- Det glæder mig derfor rigtig meget, at der igennem projekterne iværksættes et systematisk arbejde med fokus på borgerinddragelse og virksomhedsforløb. Projekter, som vi har store forventninger til og naturligvis vil følge tæt i de næste år.

Der er netop sat gang i ansøgningsprocessen til besættelse af de fire stillinger. De to projekter bliver igangsat i løbet af foråret.

Andre brugere fandt